Adamowicz, M. i Smarzewska, A. (2009) „Model oraz mierniki trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu lokalnym”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (1(50), s. 251–269. doi: 10.22630/PEFIM.2009.1.50.19.