Góralski, P. i Lazarek, M. (2009) „Czynniki kształtujące konkurencyjność regionów”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (1(50), s. 307–315. doi: 10.22630/PEFIM.2009.1.50.23.