Kołyska, J. (2009) „Wsparcie zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa środkami z funduszy strukturalnych w latach 2004-2008”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (1(50), s. 161–170. doi: 10.22630/PEFIM.2009.1.50.12.