Dewalska-Opitek, A. (2010) „Model kreowania zintegrowanego wizerunku przedsiębiorstwa”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (3(52), s. 219–229. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1586 (Udostępniono: 13 lipiec 2024).