Kierepka, M. (2010) „Unijne wsparcie konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej w województwie lubelskim w latach 2002-2006”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (3(52), s. 151–159. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1580 (Udostępniono: 13 lipiec 2024).