Grębowiec, M. (2010) „Reklamy kontrowersyjne i ich wpływ na podejmowanie decyzji nabywczych przez konsumentów”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (3(52), s. 444–455. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1566 (Udostępniono: 5 grudzień 2023).