Toruński, J. i Wyrębek, H. (2010) „Znaczenie sektora bankowego w finansowaniu ochrony środowiska w Polsce na przykładzie BOŚ w latach 2000 – 2007”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (4(53), s. 18–26. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1547 (Udostępniono: 22 kwiecień 2024).