Drejerska, N. (2010) „Dochody i wydatki publiczne jako elementy polityki rozwoju regionalnego w Polsce”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (4(53), s. 27–34. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1546 (Udostępniono: 16 kwiecień 2024).