Rakowska, J. i Wojewódzka, A. (2010) „Strategie rozwoju powiatów oraz fundusze strukturalne UE jako instrumenty kreowania ładu przestrzennego”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (4(53), s. 35–41. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1545 (Udostępniono: 16 kwiecień 2024).