Pomianek, I. (2010) „Polityka finansowa wybranych gmin województwa warmińsko-mazurskiego”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (4(53), s. 42–49. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1544 (Udostępniono: 18 kwiecień 2024).