Walenia, A. (2010) „Charakterystyka układu instytucjonalnego Podkarpacia odpowiedzialnego za wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa podkarpackiego na lata 2007–2013”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (4(53), s. 50–64. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1543 (Udostępniono: 16 kwiecień 2024).