Wróblewska, E. (2010) „Inwestycje lokalne jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego, na przykładzie gminy Ryki”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (4(53), s. 65–75. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1542 (Udostępniono: 15 kwiecień 2024).