Podstawka, M. i Rudowicz, E. (2010) „Wykorzystanie wybranych podatków lokalnych w kreowaniu polityki fiskalnej gmin”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (4(53), s. 79–87. doi: 10.22630/PEFIM.2013.4.53.47.