Sarnowski, J. (2010) „Uwarunkowania reformy finansów publicznych w Polsce”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (4(53), s. 88–99. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1540 (Udostępniono: 22 kwiecień 2024).