Waściński, T. i Wójcik, G. (2010) „Publiczny system finansowy w gospodarce rynkowej”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (4(53), s. 100–109. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1539 (Udostępniono: 14 kwiecień 2024).