Kowalska, I. (2010) „Rola prezydencji Polski w UE w zakresie edukacji”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (4(53), s. 110–118. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1538 (Udostępniono: 18 kwiecień 2024).