Borowik, M. i Waściński, T. (2010) „Zastosowanie systemu kontroli zarządczej w jednostkach Policji”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (4(53), s. 119–131. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1537 (Udostępniono: 14 kwiecień 2024).