Koza, A. i Politaj, A. (2010) „Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w dobie zmian zasad dofinansowania ich zatrudniania”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (4(53), s. 132–140. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1536 (Udostępniono: 15 kwiecień 2024).