Woźniak, B. (2010) „Instrumenty i instytucje udzielania pomocy publicznej w Polsce”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (4(53), s. 151–161. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1534 (Udostępniono: 14 kwiecień 2024).