Henryk, W. i Janusz, T. (2010) „Finansowe formy wspierania MSP w Polsce na przykładzie banku PKO BP”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (4(53), s. 165–172. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1533 (Udostępniono: 15 kwiecień 2024).