Gralak, K. (2010) „Instrumenty finansowania lokalnych projektów rewitalizacyjnych”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (4(53), s. 9–17. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1532 (Udostępniono: 16 kwiecień 2024).