Prus, P. i Wawrzyniak, B. (2010) „Zmiany zasad przyznawania rent strukturalnych oraz ich skutki”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (4(53), s. 181–195. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1531 (Udostępniono: 15 kwiecień 2024).