Wyrębek, H. (2010) „Znaczenie kredytu w finansowaniu zakup nieruchomości mieszkaniowych w Polsce na przykładzie banku PKO BP”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (4(53), s. 196–203. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1530 (Udostępniono: 22 kwiecień 2024).