Jurkowski, R. (2010) „Interes konsumenta a interes banku w umowach o kredyt na zakup samochodu”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (4(53), s. 227–237. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1527 (Udostępniono: 22 kwiecień 2024).