Piocha, S. i Radlińska, K. (2010) „Uwagi na temat kryzysu gospodarczego i sektora bankowego w Polsce”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (4(53), s. 238–251. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1526 (Udostępniono: 15 kwiecień 2024).