Kozak, S. (2010) „Stabilność i dochodowość banków spółdzielczych w Polsce w czasie kryzysu rynków finansowych”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (4(53), s. 252–263. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1525 (Udostępniono: 18 kwiecień 2024).