Miedzik, A. i Wicka, A. (2010) „Rodzaje ubezpieczeń i czynniki decydujące o wyborze ubezpieczyciela”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (4(53), s. 264–277. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1524 (Udostępniono: 13 kwiecień 2024).