Szwacka-Mokrzycka, J. (2010) „Znaczenie wizerunku w budowaniu pozycji konkurencyjnej banków”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (4(53), s. 278–286. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1523 (Udostępniono: 24 kwiecień 2024).