Olkiewicz, A. (2010) „Rola instrumentów bankowych i ubezpieczeniowych w ograniczaniu ryzyka handlowego przedsiębiorstw w czasie kryzysu gospodarczego”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (4(53), s. 287–297. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1522 (Udostępniono: 15 kwiecień 2024).