Wiśniewski, T. (2010) „Indeks RESPECTIndex jako inicjatywa Giełdy Papierów Wartościowych w procesie tworzenia zasad CSR na polskim rynku kapitałowym”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (4(53), s. 301–311. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1521 (Udostępniono: 15 kwiecień 2024).