Satoła, Łukasz (2010) „Dynamika wartości aktywów na polskim rynku funduszy inwestycyjnych”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (4(53), s. 312–321. doi: 10.22630/PEFIM.2010.4.53.68.