Karpio, A. i Żebrowska-Suchodolska, D. (2010) „Polski rynek otwartych funduszy inwestycyjnych na tle rynku europejskiego”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (4(53), s. 322–331. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1519 (Udostępniono: 15 kwiecień 2024).