Ociepa-Kicińska, E. (2010) „Dywersyfikacja ryzyka, a ograniczenia w polityce inwestycyjnej Otwartych Funduszy Emerytalnych”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (4(53), s. 332–340. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1518 (Udostępniono: 14 kwiecień 2024).