Rykowska, J. i Sawicka, J. (2010) „Wpływ kryzysu gospodarczego na przyszłość Polski w strefie euro”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (4(53), s. 341–350. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1517 (Udostępniono: 16 kwiecień 2024).