Gołasa, P. (2010) „Wpływ wybranych instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na kształtowanie się dochodów gospodarstw rolnych w Polsce”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (4(53), s. 173–180. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1516 (Udostępniono: 24 kwiecień 2024).