Kozak, S. (2011) „Zmiany struktury kanałów dystrybucji a poprawa warunków konkurencji w sektorze ubezpieczeń w Polsce w latach 2002-2009”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (5(54), s. 59–70. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1512 (Udostępniono: 23 maj 2024).