Ganc, M. . i Wasilewski, M. . (2021) „Metodyka rozliczania i kalkulacji kosztów w spółdzielni mleczarskiej”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (25 (74), s. 98–110. doi: 10.22630/PEFIM.2021.25.74.8.