Panchenko, M. i Parlińska, M. (2011) „Sektor ochrony środowiska w celowym programie państwa na Ukrainie”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (6(55), s. 80–87. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1492 (Udostępniono: 16 kwiecień 2024).