Milewska, A. (2011) „Zarządzanie strategiczne w lokalnej wspólnocie samorządowej jako narzędzie racjonalizacji wydatków publicznych – przegląd podstawowych obszarów”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (6(55), s. 57–66. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1490 (Udostępniono: 18 kwiecień 2024).