Kozak, S. (2011) „Zadłużenie gospodarstw domowych w UE-15 i nowych państwach członkowskich UE w latach 2001-2010”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (6(55), s. 44–56. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1489 (Udostępniono: 23 maj 2024).