Grębowiec, M. (2012) „Wspólna Polityka Rolna a zmiany w podejściu do jakości w przedsiębiorstwach sektora rolno-spożywczego w Polsce”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (8(57), s. 184–192. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1461 (Udostępniono: 25 luty 2024).