Gołębiewski, J. (2012) „Podział korzyści ekonomicznych w kanałach marketingowych na rynku żywności w warunkach zmieniającej się koniunktury gospodarczej”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (8(57), s. 149–158. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1458 (Udostępniono: 16 kwiecień 2024).