Czykier-Wierzba, D. (2012) „Początki Wspólnej Polityki Rolnej w EWG”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (8(57), s. 103–115. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1454 (Udostępniono: 22 kwiecień 2024).