Bórawski, P. i Gotkiewicz, W. (2012) „Rola integracji europejskiej i Wspólnej Polityki Rolnej w rozwoju gospodarstw rolnych posiadających alternatywne źródła dochodów”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (8(57), s. 82–93. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1452 (Udostępniono: 16 kwiecień 2024).