Biernat-Jarka, A. (2012) „Finansowanie płatności bezpośrednich z budżetu Unii Europejskiej, w latach 2007-2011”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (8(57), s. 60–70. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1450 (Udostępniono: 13 kwiecień 2024).