Czekaj, M. i Żmija, J. (2012) „Wspólna Polityka Rolna a rozwój drobnych gospodarstw rolnych”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (8(57), s. 518–527. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1445 (Udostępniono: 25 luty 2024).