Niezgoda, D. (2012) „Gospodarowanie ziemią a Wspólna Polityka Rolna”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (8(57), s. 345–534. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1430 (Udostępniono: 15 kwiecień 2024).