Kisiel, R. i Lizińska, W. (2012) „Zasoby terenów inwestycyjnych w woj. warmińsko-mazurskim”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (8(57), s. 289–298. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1425 (Udostępniono: 13 kwiecień 2024).