Rykowska, J. i Sawicka, J. (2012) „Aktywność zawodowa kobiet wiejskich – perspektywa unijnej polityki równości szans”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (8(57), s. 402–411. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1423 (Udostępniono: 16 kwiecień 2024).