Dybka, S. (2013) „Produkty regionalne jako element aktywnej polityki asortymentowej ukierunkowanej na konsumenta”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (9(58), s. 137–147. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1405 (Udostępniono: 16 kwiecień 2024).